Fforwm Gwydnwch Lleol De Cymru

Nod cyffredinol SWLRF yw hwyluso parodrwydd amlasiantaeth i alluogi ymateb amlasiantaeth effeithiol i argyfyngau a sicrhau bod cymunedau De Cymru mor gydnerth ag y bo modd.

Mae’r wefan hon yn cynnig gwybodaeth a chyngor i drigolion, ymwelwyr a busnesau De Cymru am sut i baratoi ar gyfer argyfyngau mawr a’r hyn i’w wneud os bydd argyfwng.

*