Deddfwriaeth

Isod ceir y pedwar rheoliad statudol penodol sy'n disgrifio'r dyletswyddau y mae'n rhaid i ni lynu wrthynt:

  1. Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004
  2. Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 1999 (COMAH)
  3. Rheoliadau Diogelwch Piblinellau 1996
  4. Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth i'r Cyhoedd) 2001 (REPPIR)