Am y Fforwm Gwydnwch Lleol De Cymru

Sefydlwyd Fforwm Lleol Cymru Gydnerth y De (SWLRF) fel un o ofynion Deddf Argyfyngau Sifil Posibl ac yn rhoi'r prif fecanwaith ar gyfer cydweithredu amlasiantaeth lleol, gan ddod â'r holl sefydliadau sydd â dyletswydd i gydweithredu o dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl at ei gilydd, ynghyd ag eraill a fyddai'n rhan o'r ymateb i unrhyw argyfwng mawr.

Cefndir

O dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, mae dyletswydd gyfreithiol arnom i nodi risgiau posibl i gymunedau lleol yn ardal Heddlu De Cymru. Mae'r risgiau a nodwyd yn cwympo'n gyffredinol i'r categorïau canlynol: digwyddiadau naturiol, clefydau dynol, clefydau anifeiliaid, damweiniau mawr ac ymosodiadau maleisus megis lladrad metel neu gebl. Yr enw ar hyn yw'r Gofrestr Risgiau Cymunedol.

Mae'r Gofrestr Risgiau Cymunedol yn helpu cynllunwyr argyfwng o sefydliadau gwahanol i weithio gyda'i gilydd i flaenoriaethu, cynllunio ac ymateb i'r risgiau hyn os byddant yn digwydd.

Os oes risg yn y Gofrestr Risgiau Cymunedol, nid yw'n golygu y bydd yn digwydd.

Mae'n golygu ein bod yn gwybod ei bod yn bosibilrwydd, ac rydym wedi gwneud trefniadau i leihau ei heffaith ar y gymuned a'r amgylchedd.

Mae'r Gofrestr Risgiau Cymunedol ond yn cynnwys digwyddiadau cyffredinol nad ydynt yn faleisus megis peryglon naturiol, diwydiannol neu'n ymwneud ag iechyd, yn hytrach na bygythiadau megis terfysgaeth.

Mae'n bwysig i gynllunwyr argyfwng o sefydliadau gwahanol fod yn barod am argyfyngau, ond mae hefyd yn bwysig i CHI fod yn barod.